Trasmediterránea

Check-In

Trasmediterránea posa al teu abast un mètode més senzill per fer la teva check-in. Imprimeix aquí la teva targeta d'embarcament amb 7 dies d'antelació a la sortida del vaixell per a totes les rutes.

A tenir en compte ...

Les targetes d'embarcament deteriorades o que no tenen codi de barres no seran acceptades en l'embarcament i s'haurà de sol·licitar en finestreta l'emissió de noves targetes .

El servei estarà disponible per als localitzadors que compleixin les següents condicions:

  • Passatgers que viatgen en acomodació butaca o camarot no compartit;
  • Vehicles de qualsevol classe .

Excepcions:

  • Trajectes amb origen / destí a: Algesires, Ceuta i Tànger.
  • Localitzadors de Grups i cabines compartits.

Aquestes targetes d'embarcament s'han de recollir a la finestreta.

Un cop fet el check-in i emeses les targetes d'embarcament, no s'acceptarà cap canvi ni cancel·lació.